Atacdejazz, 2007

Foto: Núria Boleda
A l'atacdejazz de Tàrrega, amb el Monné-Solsona Quartet